Diabeetikon jalkojenhoito - Usein kysyttyjä kysymyksiä

Yleisimmät diabeetikon jalkaongelmat ovat kovettumat ja känsät sekä varpaiden ja jalkaterän virheasennot. Diabeteksen perushoitoon kuuluu jalkojen tutkiminen ammattilaisen vastaanotolla sekä jalkojen omahoito. Poimi artikkelista jalkaterapeutin vinkit diabeetikon jalkojen hoitoon.

Lue koko artikkeli

EtusivuArtikkelitDiabeetikon jalkojenhoito – Usein kysyttyjä kysymyksiä

Diabeetikon jalkojenhoito - Usein kysyttyjä kysymyksiä

​​​Diabeetikkojen jalkaterveys on  tärkeä osa kokonaisvaltaista diabeteksen hoitoa. Diabeetikon pitäisi aina ottaa jalkaongelmat vakavasti ja huolehtia jalkaterveydestään, ettei pienistä ongelmista tule isoja ongelmia. Pitkään koholla ollut verensokeritaso vahingoittaa pieniä ja suuria verisuonia, sydäntä ja hermostoa. Hermosto muutokset ja vauriot aiheuttavat tavallisemmin jalkojen tuntohäiriöitä, jalkaterän ja varpaiden asentomuutoksia sekä lihasheikkoutta. Jalkojen kunnon tarkkailu on siis diabeetikoille erittäin tärkeää, sillä eri jalkaongelmien varhainen toteaminen mahdollistaa paremman hoidon. Tästä artikkelista löydät usein kysytyt kysymykset ja Espoon Jalkaterapia Team -yrityksessä toimivien jalkaterapeuttien vastaukset liittyen diabeetikon jalkojen hoitoon ja ammattilaisen vastaanotolla käyntiin.

Diabeetikon jalkojen hoito: usein kysytyt kysymykset

Minkälaisia ovat diabeetikon yleisimmät jalkavaivat, joita hoidat?

”Yleisimmät diabeetikon jalkaongelmat ovat kovettumat ja känsät sekä varpaiden ja jalkaterän virheasennot.”

Miksi on tärkeää, että diabeetikot käyvät jalkojenhoidon ammattilaisten vastaanotolla säännöllisesti, eivätkä hoida jalkojaan vain itse?

”On tärkeää, että diabeetikot käyvät jalkaterveyden ammattilaisen luona seurannassa säännöllisesti, jotta voidaan tarkastaa jalkojen kunnossa mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Vastaanotolla ammattilainen voi ohjata/motivoida asiakasta oikeanlaiseen jalkojen omahoitoon ja myös korostaa diabeteksen hoitotasapainon tärkeyttä jalkaterveyden osalta.”

Miten hyvin diabeetikot tietävät jalkojenhoidon merkityksestä hoidon alussa? Mitä asioita mahdollisesti tarvitsee heille käydä läpi?

”Osa on saanut tietoa jalkojenhoidon merkityksestä muun muassa diabeteshoitajalta tai itsenäisesti tietoa etsien. Osalla tietämys on vähäistä. Vaihtelevuus tiedon määrässä on siis suurta. Eniten tietoa on niillä, jotka ovat muutenkin sitoutuneita diabeteksen hoitoon. Erityisesti korostetaan jalkojen päivittäistä tarkastamista, ihon kunnossapitoa ja ihorikkojen hoitoa. ”

Minkälaisia ennakkoluuloja diabetes potilailla mahdollisesti on omaehtoisesta jalkojenhoidosta?

”Diabetes asiakkaat suhtautuvat pääosin jalkojenhoitoon myönteisesti. Useimmiten ennakkoluulot liittyvät vaikeuteen ymmärtää raspin käytöstä luopumista, kylvetyksen haitoista sekä rasvauksen säännöllisyyden hyödyistä.”

Kuinka usein ja miten jalkojen kuntoa tulisi tarkkailla?

”Jalkojen kuntoa tulee tarkkailla päivittäin tarkastamalla jalkaterien ja säärien iho, varvasvälien iho ja kynnet. Ihon tulisi olla ehjä, koska ihon tehtävä on  suojata jalkaterän luita, lihaksia ja jänteitä. Hyvä on myös kiinnittää huomiota ihon lämpötilassa ja värissä tapahtuviin muutoksiin. Kynnet tulisi olla lyhennetty pyöristämättä kynnen reunoja. Lohkeamat ja kynnen sisäänkasvu tulisi hoitaa välittömästi, jottei niistä aiheudu ihorikkoja ja tulehduksia. Mahdolliset hiertymät ja ihorikot tulisi myös hoitaa välittömästi kuntoon. Ei kannata aikailla ammattilaisen luokse hakeutumista, jos omat keinot eivät riitä. Kenkien tarkastaminen on tärkeää, jotta varmistetaan etteivät ne aiheuta hankausta jalkaterille. Jos ihorikkojen syntyyn vaikuttaa asentovirheet, niiden suojaaminen on tärkeää tehdä päivittäin. Jalkojenhoidon ammattilaiselta saa myös apua asentovirheiden korjaamiseksi, niiden pahenemisen ennaltaehkäisemiseksi ja suojaamiseksi. ”

Miksi diabeetikon tulee hakeutua jalkojenhoitoon, miksi se on tärkeää?

”Kaikkien diabeetikoiden jalat tulisi tarkastaa ammattilaisen toimesta. Säännöllinen jalkojen hoito auttaa ehkäisemään jalkaongelmien syntyä ja puuttumaan niihin ajoissa. Ammattilainen pystyy tarkastamaan ihon suojaavan tunnon ja verenkierron tilanteen, asentovirheet, ihon ja kynsien kunnon ja asiakkaan omahoitotottumukset.”

Kuinka monta diabetes potilasta tapaat/hoidat viikoittain?

”Espoon Jalkaterapia Teamin toimitiloissa työskentelee viisi jalkaterapeuttia. Meidän vastaanotolla käy viikoittain vähintään 15-20 diabetes asiakasta, mutta useimpina viikkoina enemmän.”

Minkä ikäisiä asiakkaat ovat?

”Suurin osa asiakkaista on yli 50- vuotiaita.”

Milloin ja kuinka usein diabetespotilaan kannattaa hakeutua jalkojenhoidon ammattilaisen vastaanotolle?

”Kaikkien diabeetikoiden olisi hyvä käydä ammattilaisen vastaanotolla heti diabeteksen toteamisen jälkeen ja sen jälkeen vuoden välein kontrollissa. Jos jaloissa on ongelmia, käyntejä tarvitaan useampia vuodessa. Jalkojen riskiluokitus on apuna määrittämään tarkastusten tiheyttä. Mitä isompi riskiluokka sitä useammin tarkastuksia tarvitaan.”

Voiko jollain tietyillä elämäntapamuutoksilla ehkäistä diabeetikon jalkaongelmia?

”Diabeetikon jalkaongelmia voi ehkäistä huolehtimalla hyvästä diabeteksen hoitotasapainosta. Jos sokeriarvot heittelevät tai ovat jatkuvasti koholla, on jalkaongelmien syntyminen todennäköistä. Omasta hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti huolehtimalla välttyy myös diabetekseen liittyvistä jalkaongelmista. Hyvä painonhallinta, terveelliset ruokailutottumukset, säännöllinen liikunta ja mielen ravinto yhdessä säännöllisen arvojen seurannan kanssa, auttavat pitämään diabetekseen liittyvät jalkaongelmat kurissa.”

Minkälaisia ennakkoluuloja diabetes potilailla mahdollisesti on jalkojenhoidosta ammattilaisten vastaanotolla liittyen hoitokokemukseen, jalkojen muutoksiin tms.?

”Pääosin asiakkaat tulevat vastaanotolle ennakkoluulottomasti. Joskus joillakin asiakkailla voi olla jalkaongelmiin liittyvää vähättelyä, ja tämä pääosin liittyy vaikeuteen vielä hyväksyä omaa sairautta kokonaisuudessaan. Samoilla henkilöillä voi olla myös huonoja hoitokokemuksia, koska ikävien asioiden kuuleminen omassa jalkojen terveydessä on ollut vielä hankalaa. Usein heidänkin ennakkoluulot ja huonot kokemukset häviävät, kun hoitokertoja on tullut useampi ja tietämys omasta sairaudesta ja jalkojen omahoidosta lisääntyy.”

Minkälaisia käytännönvinkkejä voisit antaa diabeetikon jalkojenhoitoon, perustuen kokemukseesi heidän jakojenhoitotottumuksissaan?

”Tärkeä vinkki perustuen asiakkaiden jalkojenhoitotottumuksiin on säännöllisyyteen panostaminen jalkojenhoidossa ja hyvien, tilavien ja omille jaloille sopivien jalkineiden hankintaan panostaminen.”

Onko jotain muuta, mitä erityisesti haluaisit tuoda esille diabeetikoille jalkojenhoitoon liittyen?

”Muista uskoa, että oikeanlainen ja säännöllinen jalkojenhoito todella auttaa ehkäisemään jalkaongelmia. Olemme sen omin silmin nähneet. Hyvät hoitotulokset motivoivat niin asiakkaita kuin ammattilaisia. Jalkojenhoidon ammattilaisen ja asiakkaan välinen yhteistyö tuottaa parasta tulosta.”

 

Asiantuntijoina artikkelissa jalkaterapeutit Paula Mehtonen, Pia Komi, Lea Mäkelä, Emma Laakkio ja Erika Rautiainen Espoon Jalkaterapia Teamista, Kauppakeskus Galleria, Konstaapelinkatu 4 2. krs, 02650 Espoo, puhelin +358 44 3422440.

Jalkojenhoitotuotteet diabeetikoille